Read Sri Krishnashtakam Lyrics in English

Sri Krishnashtakam Lyrics in English For Bhakts

Sri Krishnashtakam Lyrics in English

vasudeva sutaM devaM kaMsa chaaNoora mardanam |
devakee paramaanandaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

atasee pushhpa sankaashaM haara noopura shobhitam |
ratna kankaNa keyooraM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

kuTilaalaka saMyuktaM poorNachaMdra nibhaananam |
vilasat kuMDaladharaM kRRishhNaM vande jagadguram ‖

maMdaara gaMdha saMyuktaM chaaruhaasaM chaturbhujam |
barhi piMChaava chooDaangaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

utphulla padmapatraakshhaM neela jeemoota sannibham |
yaadavaanaaM shiroratnaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

rukmiNee keLi saMyuktaM peetaaMbara sushobhitam |
avaapta tulasee gaMdhaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

gopikaanaaM kuchadvaMda kuMkumaankita vakshhasam |
shreeniketaM maheshhvaasaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

shreevatsaankaM mahoraskaM vanamaalaa viraajitam |
shankhachakra dharaM devaM kRRishhNaM vande jagadgurum ‖

kRRishhNaashhTaka midaM puNyaM praatarutthaaya yaH paThet |
koTijanma kRRitaM paapaM smaraNena vinashyati ‖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *